Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları

Menu Bar
Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları

[PDF] from turkailehekderg.org

 

 

Türkiye’de palyatif bakımda
uygulama ve anlayış farklılıkları
2016 © Yayın hakları Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’ne (TAHUD) aittir. Medikal Akademi tarafından yayımlanmaktadır. Bu makalenin koşullu kullanım hakları Medikal Akademi ve
TAHUD tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır.
Copyright © 2016 Turkish Association of Family Physicians (TAHUD). Published by Medikal Akademi, Istanbul.
This article is licensed by Medikal Akademi and TAHUD under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.
1) Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Karabük
2) Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Uzm. Dr., Kırşehir
Ali Ramazan Benli1, Zeynel Abidin Erbesler2
Differences on comprehension and practice in palliative care in Turkey
Editöre Mektup
6 Benli A R ve ark. | Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları
belirlenirken ‘tercihen anestezi uzmanı’ ibaresinin
kullanılması, kanun yapıcılar tarafından palyatif
bakımın anlaşılamamış olduğunu göstermektedir.[
9]
Palyatif bakım servislerinin evde bakım hizmetleri
ile birlikte çalışması hizmetin verimliliğini
artıracaktır. Evde bakım hizmeti verilirken hastanın
günlük doktor takibinin gerekliliği kanısına varıldığında
palyatif bakım servisi ile görüşülerek hastanın
bir süreliğine hastanede takip edilmesi daha
uygun olacaktır.
Sonuç olarak; palyatif bakım, multidisipliner
yaklaşımın sergilenmesi gereken birçok branşı ilgilendirmektedir.
Aile hekimliğinde hastaya biyopsikososyal,
bütüncül, kapsamlı yaklaşım vardır.
Bu nedenle, palyatif bakım merkezlerinde aile hekimliği
uzmanlarının olmasının verilen hizmetin kalitesini
artıracağı kanaatindeyiz.
Geliş tarihi: 28.12.2015
Kabul tarihi: 10.03.2016
Çevrimiçi yayın tarihi: 22.03.2016
Çıkar çakışması:
Çıkar çakışması bildirilmemiştir.
İletişim adresi:
Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli
e-posta: dralibenli@gmail.com