Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu

Menu Bar
Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu

Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu

Authors

Ali Ramazan Benli, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz, Ekrem Karakaya, Mustafa Köroğlu, Habibullah Aktaş, Didem Adahan

Journal

Abant Tıp Dergisi

Volume

7

Issue

2

Pages

41-43

Description

Aile Hekimleri birinci basamakta sıklıkla dermatolojik lezyonlarla karşılaşmaktadırlar. Ayırıcı tanıda alerjik ve enfeksiyon gibi sık karşılaşılan durumların yanında koagülasyon defektleri de düşünülmelidir. Bu olguda aile hekimliği polikliniğine döküntüler ile başvuran 67 yaşındaki erkek hastada ilaca bağlı gelişen cilt altı kanama konu edinilmiştir. Varfarin ve klopidogrelin birlikte kullanımı eşliğinde normal değerlerde INR tespit edilmesi üzerine döküntülerin klopidogrele bağlı olabileceği değerlendirilmiş olup klopidogrelin kesilmesi ile lezyonların kaybolduğu gözlenmiştir. Antikoagülan ve antiagreganların birlikte kullanımının son yıllarda artması ile ilaca bağlı komplikasyonlarda artmıştır. Aile hekimleri, takip ettikleri hastaların kullandıkları ilaçların yan etkileri ve komplikasyonları konusunda dikkatli olmalıdırlar. Ayrıca dermatolojik lezyonları değerlendirirken sık görülen alerji ve enfeksiyonların yanında kanama …

Scholar articles

Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu

AR Benli, UTK Korkmaz, E Karakaya, M Köroğlu… - Abant Tıp Dergisi

All 2 versions