Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

---------------Kayseri Sağlıkta İnovasyon Girişimcilik ve Proje Sempozyumu Tamamlandı

Menu Bar
---------------Kayseri Sağlıkta İnovasyon Girişimcilik ve Proje Sempozyumu Tamamlandı

Müdürlüğümüz AR-Ge Birimi tarafından 25 Haziran 2018 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesi Konferans salonunda “Kayseri Sağlıkta İnovasyon Girişimcilik ve Proje Sempozyumu” gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli’nin yaptığı ve bir gün süren sempozyumda konuşmacı olarakAselsan Trafik Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Grup Başkanı Erkan Dorken, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Dr. Öğretim Üyesi Seçil Yılmaz katılmıştır.

Açılış konuşmasında İl Sağlık Müdürümüz Benli;Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile gerçekleştirilen sağlık reformları kapsamında sağlık sisteminde köklü bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. 2005 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamasıyla sağlık alanında meydana gelen bu hızlı değişimin AB sağlık politikalarına entegrasyonu önem kazanmıştır.

Reform kapsamına alınan sağlık sektörü her ne kadar “emek yoğun bir sektör” olsa da sağlıkta dönüşüm programının amaçladığı gibi sağlık hizmetlerinin hakkaniyete uygun, kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir biçimde sunulmasında, sektördeki teknolojik gelişmeler göz ardı edilemez bir öneme sahiptir.

Bu sempozyumun amacı sağlık alanında proje, patent, araştırma ve geliştirme çabası olan herkesin bilgiye erişimini sağlamak ve desteklemektir. Burada daha önce biyomedikal alanda uğraşan hocalarımız ile toplandığımızda çok değerli fikirlerin ürüne çevriminde  sıkıntılarla karşılaşıldığını öğrendim. Bu sempozyum bu sıkıntıların aşımındaki yöntemleri bahsetmenin yanında şehrimizde kurmayı düşündüğümüz kuluçka merkezine de öncülük edecektir” dedi.

Daha sonra dereceye giren girişimcilere hediyelerin verildiği sempozyumda; Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları, Tıpta Girişimcilik ve İnovasyon Sertifikası, Sağlık girişimcileri İçin Yalın Girişim ve İş Modeli Kanvasına Giriş Sertifikası, Sağlık Girişimleri İçin Örneklerle Patent Farkındalık Eğitimine Giriş Sertifikası, Sağlık Girişimcilerinin Dünyaya Açılmasının Yolu, Etkili İngilizce Sunum Tekniklerine Giriş Sertifikası, Sağlıkta Markalaşma ve Dijital İtibar; Kişisel Web Sitesi Kurma, Devam Ettirme ve Etkin Kullanmaya Giriş Sertifikası eğitimleri verilmiştir.

Program; katılımcılara eğitim sertifikalarının verilmesi ile son bulmuştur.