Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

Is higher mean platelet volume an additional predictive marker of oligohydramnios and polyhydramnios?

Menu Bar
Is higher mean platelet volume an additional predictive marker of oligohydramnios and polyhydramnios?

Is higher mean platelet volume an additional predictive marker of oligohydramnios and polyhydramnios?                                           [PDF] from dergipark.org.tr

Authors

Neriman Çetin Benli, Sibel Mutlu, Abdülkerim Yıldız, Ali Ramazan Benli

Publication date

2019

Journal

Journal of Contemporary Medicine

Volume

9

Issue

3

Description

Amaç: Amniyotik sıvı anomalileri, fetal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenleridir. Bu çalışmanın amacı, prepartum ortalama trombosit hacminin (MPV), oligohidramnios (OHA) ve polihidramnios (PHA) ile ilişkisini inceleyerek prediktif bir marker olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 2014-2015 yılları arasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde izlenen ve doğum yapan hastaların kayıtları incelenmiştir. İzole OHA ve PHA'lı hastalar çalışma grubuna, normal amniyon sıvısı hacmine (AFV) sahip hastalar ise kontrol grubuna dahil edildi. Gebeliğin üçüncü trimesterinde yaş, obstetrik ve klinik öykü, sigara kullanımı, alkol tüketimi, laboratuvar test sonuçları ve ultrasonografi rapor sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 284 gebe dahil edildi. OHA ve PHA gruplarının MPV seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p< 0.05). OHA ve PHA grupları arasındaistatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p> 0.05). MPV> 8.4, AFV'yi doğru bir şekilde farklılaştırdı (AUC:% 68.8, duyarlılık:% 78.6, özgüllük:% 59.1). MPV> 8.0, OHA'yı doğru şekilde farklılaştırdı (AUC:% 67.1, duyarlılık:% 84.4, özgüllük:% 50.0). MPV> 8.5, PHA'yı doğru bir şekilde farklılaştırdı (AUC:% 70.2, duyarlılık:% 79.0, özgüllük:% 61.4).

Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları; MPV taramasının komplikasyon veya fetal anomali olmayan gebeliklerde OHA ve PHA için prediktif bir değere sahip olduğunu göstermektedir.

Objectives: Amniotic fluid abnormalities are the leading cause of fetal morbidity and mortality. The aim of this study was to investigate whether prepartum mean platelet volume (MPV …

Scholar articles

Is higher mean platelet volume an additional predictive marker of oligohydramnios and polyhydramnios?

NÇ Benli, S Mutlu, A Yıldız, AR Benli - Journal of Contemporary Medicine, 2019

Related articles All 2 versions