Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

Türkiye’de Tıp Fakülteleri Temel Tıp Bilimlerinin Ders Saatleri ve Akademisyen Sayılarının Karşılaştırılması
Türkiye’de Tıp Fakülteleri Temel Tıp Bilimlerinin Ders Saatleri ve Akademisyen Sayılarının Karşılaştırılması

Giriş: Tıp eğitimi uzun yıllar tartışılmış, çeşitli standardizasyon tanımlamaları yapılmış ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak yeni eğitim metotları gündeme gelmiştir. Başarılı bir hekim...

A complication of wet cupping therapy: vesiculobullous plaque on an erythematous base
A complication of wet cupping therapy: vesiculobullous plaque on an erythematous base

[PDF] from researchgate.net A complication of wet cupping therapy: vesiculobullous plaque on an erythematous base

Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital.
Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital.

Objective: This study was conducted to investigate traditional beliefs and practices of women regarding care of the mother and the infant during pregnancy, in childbirth, and in the postpartum period. Methods: This...

Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital.
Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital.

Description Objective: This study was conducted to investigate traditional beliefs and practices of women regarding care of the mother and the infant during pregnancy, in childbirth, and in the postpartum...

An evaluation of thyroid autoimmunity in patients with beta thalassemia minor: A case-control study
An evaluation of thyroid autoimmunity in patients with beta thalassemia minor: A case-control study

Objective: The tendency to autoimmune diseases has been reported to be increased in beta thalassemia minor (BTM). The aim of this study was to evaluate whether thyroid autoimmunity is higher in...

Changing efficacy of wet cupping therapy in migraine with lunar phase: A self-controlled interventional study
Changing efficacy of wet cupping therapy in migraine with lunar phase: A self-controlled interventional study

Background The aim of this study was to evaluate the effect of blood-letting with wet cupping therapy (WCT) in migraine treatment and to determine whether there was any difference according to the phase of the moon...

Moxifloxacin related thrombocytopeniae: A case report.
Moxifloxacin related thrombocytopeniae: A case report.

Drug-induced thrombocytopenia can be caused by various medications, most frequently, antibiotics. There have been reports of thrombocytopenia cases due to the usage of quinolone antibiotics, although...

Effect of maternal age on pregnancy outcome and cesarean delivery rate
Effect of maternal age on pregnancy outcome and cesarean delivery rate

Abstract Background The aims of this retrospective study were to evaluate the maternal and prenatal outcomes between 35 years and older pregnancies and younger pregnancies, and the effects of the age of pregnancy,...

Mushroom Poisoning in a Metropolitan Hospital.
Mushroom Poisoning in a Metropolitan Hospital.

Description Objective: We aimed to investigate suspected cases of mushroom poisoning that were admitted to the emergency department of a metropolitan education and research hospital. Material and Methods:...

Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City
Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City

Aim: The aim of this study was to evaluate the use of pre-hospital emergency 112 ambulance services in Karabuk city. Material and Metod: This discriptive study all 112 emergency service utilizations were performed...

A comparison of the efficacy of varenicline and bupropion and an evaluation of the effect of the medications in the context of the smoking cessation programme
A comparison of the efficacy of varenicline and bupropion and an evaluation of the effect of the medications in the context of the smoking cessation programme

Background Within the context of the support program for smoking cessation, initiated by the Turkish Ministry of Health in 2011, those who present at ‘smoking cessation’ centres and are found to be...

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV, HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI …
B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV, HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI …

ÖZET Amaç: DNA sentezinde rol alan B12 vitamini kan hücre olgunlaşması ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarını yapabilmesi için gereklidir (1). Bu çalışmada B12 vitamini eksikliği olan kişilerde...

The effect of ferritin, vitamin B12 and folic acid on pregnancy outcomes
The effect of ferritin, vitamin B12 and folic acid on pregnancy outcomes

Description Purpose: A reduction occurs in levels of some minerals and vitamins due to physiological adaptation during pregnancy, and this situation causes anemia in pregnancy. The aim of the present study was to...

Yaşlı Bakım Teknikerliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Yaşlı Bakım Teknikerliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Elder Care Technician (ECT) is a personal, graduated after 2-years education from health services vocational school elder care program. The aim of the study is determine the elderly care senior student’s...

Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları
Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları

[PDF] from turkailehekderg.org Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları 2016 © Yayın hakları Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’ne (TAHUD) aittir....

Palliative Care Resulting in the Recovery of an İschaemic, Ulcerated Foot With İndications for Amputation: Case Report
Palliative Care Resulting in the Recovery of an İschaemic, Ulcerated Foot With İndications for Amputation: Case Report

AMPUTASYON ENDIKASYONU OLAN İSKEMIK ÜLSERLI AYAĞIN PALYATIF BAKIM SONUCU İYILEŞMESI: OLGU SUNUMU ÖZET Giriş: Palyatif bakım servisi ve evde sağlık hizmetlerinin koordineli bir şekilde çalışması...

Kayseri Sağlıkta İnovasyon Girişimcilik ve Proje Sempozyumu Tamamlandı
Kayseri Sağlıkta İnovasyon Girişimcilik ve Proje Sempozyumu Tamamlandı

Müdürlüğümüz AR-Ge Birimi tarafından 25 Haziran 2018 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesi Konferans salonunda “Kayseri Sağlıkta İnovasyon Girişimcilik ve Proje Sempozyumu” gerçekleştirildi....

İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı 112 ve Evde sağlık Hizmetleri Ekipleri Sandığa Gidemeyen Hastaları Sandığa Taşıdı
İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı 112 ve Evde sağlık Hizmetleri Ekipleri Sandığa Gidemeyen Hastaları Sandığa Taşıdı

Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu yaşlı ve engellilerin oy kullanmasına yönelik ambulans hizmeti kapsamında Kayseri’de112 ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, yaşlı ve...