Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Trakeostomili Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu

Menu Bar
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Trakeostomili Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Trakeostomili Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu                                 [PDF] from smyrnatipdergisi.com

Authors

Süleyman Ersoy, Aybala Cebecik Özcan, Ali Ramazan Benli, Murat Acat, Didem Adahan

Description

Hava yoluna yabancı cisim aspirasyonu, hayatı tehdit eden ve erken müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur. Trakea seviyesinde olan tıkanıklıklar ölümcül durumlara sebep olurken, trakeobronşial ağacın daha alt seviyelerinde olan tıkanıklıklarda tıkalı bölgenin distalinde havalanmanın bozulmasına ve enfeksiyona neden olabilir. 65 yaşındaki erkek hasta aile hekimliği polikliniğine yaklaşık 3-4 aydır devam eden öksürük ve balgam şikayetleri ile başvurdu. Hasta 4 yıl önce larenks kanseri nedeniyle larinjektomi ve trakeostomi ameliyatları olmuş. Yapılan solunum sistemi muayenesinde solunum sesleri kaba, ral ve ronküs yoktu. Trakeostomiden yoğun sekresyon geliyordu. Hastanın akciğer grafisinde sağ bazalde yabancı cisimle uyumlu görünüm mevcuttu. Hastanın yabancı cisim aspirasyonuyla ilgili anamnezi sorgulandığında birkaç ay önce trakeostomi temizleme fırçasını kaybettiğini ve bulamadığını söyledi. Hasta bronkoskopi planlanmak üzere göğüs hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. Bronkoskopide sağ alt lob bazal segmentlerin girişini tama yakın tıkamış yabancı cisme rastlandı ve başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Erişkin hastalarda yabancı cisim aspirasyonuna predispozan faktör varlığında, tedaviye yanıt vermeyen öksürük şikayeti olan hastada anamnez ayrıntılı şekilde alınmalı, ayırıcı tanıda yabancı cisim aspirasyonu akılda tutulmalıdır. Yabancı cisim aspirasyonunda erken tanı ve tedavi kalıcı hasarların önlenmesinde oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, trakeostomi, yabancı cisim.

Scholar articles

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Trakeostomili Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu Foreign Body Aspiration in a Tracheostomy Patient Attending a Family Physician Policlinic: Case Report

S Ersoy, AC Özcan, AR Benli, M Acat, D Adahan

Related articles All 2 versions