Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

Hakkımda

Kayseri İl Sağlık Müdürü

Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ

Aslen Yahyalı'lı olan Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ 1976 yılında Develi'de dünyaya geldi. Orta öğrenimini Yahyalı'da, lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2001 yılında bitirdi.

Askerliğini Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda Tabip Asteğmen olarak tamamladı.

2001 yılında Kayseri Yahyalı Yerköy Sağlık Ocağı Tabipliği ve Sorumlu Hekimi olarak göreve başladı. Yine 2003 yılı içinde Kayseri Sancaktepe Semt Polikliniği Sorumlu Tabibi-Kurucusu olarak görev aldı. 2003-2005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2005-2008 yıllarında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği İhtisası yaptıktan sonra, 2009-2010 yılları arasında İstanbul Örnektepe AÇSAP Aile Hekimliği Uzmanı olarak çalıştı. 2010-2013 yılları arasında İstanbul Fatih 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi kurucusu ve sorumlu hekimi olarak görev yaptı.

2013 yılında Kayseri Develi Toplum Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimliği Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra aynı yıl Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görevine başladı. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevi boyunca Acil Servis Sorumluluğu, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Kuruculuğu, Sağlık Kurulu Başkanlığı, Etik Kurul Üyeliği, Palyatif Bakım Merkezi Kuruculuğu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kuruculuğu, Evde Sağlık Hizmetleri Birim Koordinatörlüğü gibi birçok alanda aktif görev yapmıştır. Akademik anlamda Aile Hekimliği, Palyatif Bakım ve Kupa Tedavi üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

24 Kasım 2017 tarihinde Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ'nin ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.

İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Makaleleri

TITLE CITED BY YEAR
Effect of maternal age on pregnancy outcome and cesarean delivery rate

AR Benli, NC Benli, AT Usta, T Atakul, M Koroglu

Journal of clinical medicine research 7 (2), 97

26 2015
A comparison of the efficacy of varenicline and bupropion and an evaluation of the effect of the medications in the context of the smoking cessation programme

AR Benli, S Erturhan, MA Oruc, P Kalpakci, D Sunay, Y Demirel

Tobacco induced diseases 15 (1), 10

12 2017
Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City

AR Benli, M Koyunau, O Cesur, E Karakaya, R Cure, MK Turan

Journal of Clinical and Analytical Medicine 6, 271-274

6 2015
Meslek gruplarına göre aile içi fonksiyonların araştırılması

H İnci, AR Benli

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim …

6 2008
B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV, HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI …

MS TUZCU, AR BENLİ, A KUMBASAR

Bozok Tıp Dergisi 8 (1), 25-30

4 2018
Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları

AR Benli, ZA Erbesler

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 20 (1), 5-6

4 2016
The effect of ferritin, vitamin B12 and folic acid on pregnancy outcomes

P Kalem, AR Benli, M Koroglu, NC Benli, M Koyuncu, O Cesur, PBK Dane

Int J Clin Exp Med 9 (11), 22413-22147

3 2016
A complication of wet cupping therapy: vesiculobullous plaque on an erythematous base

AR Benli, H Aktas

Journal of integrative medicine 15 (3), 252-254

2 2017
Changing efficacy of wet cupping therapy in migraine with lunar phase: A self-controlled interventional study

AR Benli, D Sunay

Medical science monitor: international medical journal of experimental and …

2 2017
Mushroom Poisoning in a Metropolitan Hospital.

M Koyuncu, D Öztürk, AR Benli, E Altınbilek, H Şahin, M Serin, İ İkizceli

Journal of Academic Emergency Medicine/Akademik Acil Tip Olgu Sunumlari …

2 2014
Masked vitamin B12 deficiency anemia as if it was haemolytic anemia

MA Cikrikcioglu, AR Benli, H Erkal, F Korkmaz, T Tukek

European journal of internal medicine 19 (8), e73-e74

2 2008
Türkiye’de Tıp Fakülteleri Temel Tıp Bilimlerinin Ders Saatleri ve Akademisyen Sayılarının Karşılaştırılması

AR Benli, H İnci, A Cebecik, D Sunay

Tıp Eğitimi Dünyası 17 (51), 13-20

1 2018
Yaşlı Bakım Teknikerliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

AR BENLİ, E ACAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (5), 2512-2521

1 2017
An evaluation of thyroid autoimmunity in patients with beta thalassemia minor: A case-control study

AR Benli, SS Yildiz, MA Cikrikcioglu

Pakistan journal of medical sciences 33 (5), 1106

1 2017
Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital.

N Karahan, R Aydın, DY Güven, AR Benli, NB Kalkan

Southern Clinics of Istanbul Eurasia 28 (3)

1 2017
Moxifloxacin related thrombocytopeniae: A case report.

M Çörtük, AR Benli, M Köroğlu, M Acat, H Casim, E Çetinkaya

Tuberkuloz ve toraks 64 (3), 250-252

1 2016
Differences on comprehension and practice in palliative care in Turkey

AR Benli, ZA Erbesler

Turkish Journal of Family Practice 20 (1), 5-6

1 2016
Sağlık Kuruluna Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi

AR Benli, M Çörtük, H İnci, NÇ Benli

Konuralp Tıp Dergisi 8 (3), 167-172

1 2016
Analyses of laboratory tests in cases with appendicitis in childhood

O Cesur, AR Benli, M Koyuncu

Konuralp Tip Dergisi 8 (1), 5-8

1 2016
Breast Masses in Adolescent Male

O Cesur, AR Benli

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE 6, 50-52

1 2015
Palliative Care Resulting in the Recovery of an İschaemic, Ulcerated Foot With İndications for Amputation: Case Report

AR Benli, A Cebecik, UTK Korkmaz, M Abacı, D Sunay

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2)

  2019
Mean platelet volume and red cell distribution width as potential new biomarkers in children with gastroesophageal reflux disease

NO Sevencan, O Cesur, M Cakar, E Dogan, AE Ozkan, AR Benli

Am J Transl Res 11 (5), 3176-3186

  2019
Self-assessment of residents in respect of attitudes to communication

R Kaya, AR Benli, A Cebecik, D Sunay

Primary Health Care Research & Development 20

  2019
Investigation of presence of human papilloma virus in large adenomatous colorectal polyps

MA ERDĞAN, AR BENLİ

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 145-154

  2018
The Impact of Nutritional Status and Complete Blood Count Parameters on Clinical Outcome in Geriatric Critically Ill Patients

A Yildiz, A Yigit, AR Benli

Journal of clinical medicine research 10 (7), 588

  2018
Causes of the Most Frequent Hips Out of Patients Following Total Hip Replacement.

T Mutlu, AR Benli

Southern Clinics of Istanbul Eurasia 29 (2)

  2018
Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report

AR Benli, D Adahan

FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 3 (1), 65-68

  2018
Bası yarasında Corynebacterium striatum üreyen hastada negatif basınç tedavisi ile lokal vankomisin uygulaması: Olgu sunumu

AR Benli, D Adahan

FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 3 (1), 65-68

  2018
Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları

CI SÖNMEZ, D DİNÇER, HN KÜÇÜKDAĞ, DA BAŞER, ALİR BENLİ

Journal of Anatolian Medical Research 3 (1), 11-22

  2018
The prognostic role of platelet to lymphocyte ratio and mean platelet volume in critically ill patients

A Yildiz, A Yigit, AR Benli

European review for medical and pharmacological sciences 22, 2246-2252

  2018
Aile hekimliği polikliniğine sporcu sağlık raporu için başvuran preeksitasyon sendromlu bir hasta: Olgu sunumu

AR Benli, A Cebecik, D Sunay, S Ersoy

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 22 (1), 42-46

  2018
A patient with pre-excitation syndrome who applied to family practice office for pre-accession examination for sports: A case report

AR Benli, A Cebecik, D Sunay, S Ersoy

Turkish Journal of Family Practice 22 (1), 42-46

  2018
Cupping Therapy Combined with Rehabilitation for the Treatment of Radial Palsy: a Case Report

AR Benli, DY Senay, M Koroglu, T Mutlu, S Erturhan, MN Ogun, D Sunay

Journal of Acupuncture Research 35 (1), 1-3

  2018
Irritant phytocontact dermatitis caused by buttercup at various times: A series of three patients

AR Benli, MA Oruc, S Erturhan, D Sunay

ELECTRONIC JOURNAL OF GENERAL MEDICINE 15 (1), 43-46

  2018
Osmanlı Tıbbı'nın Geleneksel Detoks Yöntemi: İstifra

S ERSOY, AR BENLİ

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History 26 (1), 45-47

  2018
Düğün Çiçeğinin Neden Olduğu Irritan Kontakt Dermatitin Farklı Zamanlarda Presentasyonu: Olgu Serisi

AR Benli, MA Oruc, S Erturhan, D Sunay

EJGM 15 (1), Eur J Gen Med 2018; 15 (1): 43-46

  2017
Palyatif Bakımda Onikomikoz ve Hiperkeratoz Birlikteliği Görülen Bir Olgu Sunumu

AR Benli, C Kavrut, C Şerifoğlu, A Aktümen, S Ersoy, D Adahan

Balıkesir Medical Journal 1 (3), 62-65

  2017
Does bullous erythema ab igne develop easier in diabetics? A case series of four patients

H Aktas¹, AR Benli, E Aydin, I An⁴

  2017
THE PROGNOSTIC ROLE OF PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO (PLR) AND MEAN PLATELET VOLUME (MPV) IN CRITICALLY ILL PATIENTS

A Yildiz, A Yigit, A Benli

LEUKEMIA RESEARCH 61, S36-S36

  2017
A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük

AR Benli, D Sunay

Ankara Medical Journal 17 (3), 143-150

  2017
Palyatif Bakım Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetlerinin Birlikte Çalışması Örneği: Karabük

AR Benli, D Sunay

Ankara Medical Journal 17 (3), 143-150

  2017
The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis

S Mutlu, T Mutlu, AR Benli, D Sunay

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE 8 (5), 361-364

  2017
Sezeryan öncesi tahmini fetal ağırlık ölçümünün sezeryan insizyon uzunluğuna etkisi

S Mutlu, AR Benli

Ortadoğu Tıp Dergisi 9 (3), 118-122

  2017
Genital siğilli hastalarda cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara ait serolojik test sonuçları: Retrospektif bir değerlendirme

H Aktaş, G Ertuğrul, AR Benli

ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE 2 (1), 15-17

  2017
Thyroid autoimmunity in beta thalassemia minor

S Yildiz

Endocrine Practice 23, 259

  2017
What is the difference of effectiveness of wet cupping therapy in migraine types?

AR Benli, MA Oruç

Biomedical Research 28 (20), 8917-8922

  2017
Predictive Value of Mean Platelet Volume in Variceal Bleeding due to Cirrhotic Portal Hypertension

MA Erdogan, AR Benli, SB Acmali, M Koroglu, Y Atayan, A Danalioglu, ...

Euroasian journal of hepato-gastroenterology 7 (1), 6

  2017
Calcium antagonists, digoxin, calcaemia and anaemia in heart failure.

SS Yildiz, D Dikerdem, AR Benli, P Kalem, MA Cikrikcioglu

Biomedical Research 28 (15), 6749-6756

  2017
Hyperglycaemia in the emergency department: stress hyperglycaemia or diabetes mellitus.

M Koyuncu, S Koyuncu, S Biberoglu, AR Benli, S Koyuncu, B Atli, ...

Biomedical Research 28 (4), 1523-1527

  2017
Evaluation of Causes Application on Medical Board

AR Benli, M Çörtük, H İnci, NÇ Benli

Konuralp Tıp Dergisi 8 (3), 167-172

  2016
Uyku Apne Sendromu Hastalarında Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

K Kiraz, M Çörtük, B Zitouni, EA Çetinkaya, AR Benli

Ankara Medical Journal 16 (4)

  2016
Effect of Positive Airway Pressure Treatment on the Quality-of-Life of Patients with Sleep Apnoea Syndrome

K Kiraz, M Çörtük, B Zitouni, EA Çetinkaya, AR Benli

Ankara Medical Journal 16 (4)

  2016
1. Serum CA 125, Progesterone, and βHCG Levels in the Differential Diagnosis of Abortion and Ectopic Pregnancy

S Mutlu, AR Benli, O Gelisen, B Aykan, K Çalışır, T Ayyıldız, Ü Çallı, ...

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 24 (4), 102-106

  2016
Candida glabrata Pneumonia in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

O Yazici, M Cortuk, H Casim, E Cetinkaya, A Mert, AR Benli

Case reports in infectious diseases 2016

  2016
Çocukluk Çağı Apandisit Olgularında Laboratuvar Testlerinin Analizi

Ö Cesur, AR Benli, M Koyuncu

Konuralp Tıp Dergisi 8 (1)

  2016
Investigation of family functions in relation to different professional groups Meslek gruplarına göre aile içi fonksiyonların araştırılması

H Inci, AR Benli

Journal of Human Sciences 12 (2), 1555-1567

  2015
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı

A Benli

Ankara Medical Journal 15 (4)

  2015
Smoking prevalence, associated attitudes and comparison of negative automatic thoughts among high school students in Turkey

M Acat, ÇÖ Memis, MK Turan, AR Benli, E Taskin, Z Yasar, SD Memis, ...

European Respiratory Journal 46 (suppl 59), PA5121

  2015
Prostatik Asiner Adenokarsinomda ve Normal Prostat Dokusunda Androjen Reseptörü c-erbB2 ve CD117’nin Ekspresyon Sıklığı ve Klinik Önemi

HS Mutlu, D Oğuz Aydın, S Barış, S Canbaz, F Karagöz

Bulletin of Urooncology 14, 245-250

  2015
Rational drug use in geriartric population in primary health care services

AR Benli

Ankara Medical Journal 15 (4)

  2015
War And Health Tourism: Data Of Kayseri Province

K Bıyıklı, R Taşkın, A Ceylan, RÖ Ulutabanca, AR Benli

International Journal of Health Management and Tourism 4 (1), 73-81

   
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Trakeostomili Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu Foreign Body Aspiration in a Tracheostomy Patient Attending a Family …

S Ersoy, AC Özcan, AR Benli, M Acat, D Adahan

   
Palyatif Bakımda Onikomikoz ve Hiperkeratoz Birlikte Görüldüğü İlginç Bir Görüntü: Olgu Sunumu

AR Benli, C Kavrut, C Şerifoğlu, A Aktümen, S Ersoy, D Adahan

   
Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu

AR Benli, UTK Korkmaz, E Karakaya, M Köroğlu, H Aktaş, D Adahan

Abant Tıp Dergisi 7 (2), 41-43

   
Büyük adenomatöz kolorektal poliplerde insan papilloma virüs varlığının araştırılması

MA ERDĞAN, AR BENLİ

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 145-154

   
Palyatif Bakım Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetlerinin Birlikte Çalışması Örneği: Karabük A Model of Collaboration Between Palliative Care Unit and Home Health Care Services: Karabük

AR Benli, D Sunay

   
The Frequency of Rectovaginal Group B Streptococci in Third Trimester Pregnant Women and Affecting Factors Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı …

P Kalpakçı, AR Benli, S Erturhan, Y Demirel

Tıbbi, bilimsel, hakemli yayın, 160

   
Posttravmatik stres bozukluğuna bağlı uyku bozukluğu olan hastada kupa tedavisi: Olgu sunumu

AR Benli, D Sunay

   
Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları Knowledge, Attitudes and Behaviors of Patients About Periodical Health Examination

CI Sönmez, D Dinçer, HN Küçükdağ, DA Başer, AR Benli, K Tarihi

   
An Irritant Contact Dermatit Caused By Buttercup: A Case Report

S Erturhan, AR Benli, MA Oruç, SD Yazıcı, H Ozkaya

   
Sarkoidozis Tanılı Hastada Gelişen Organize Pnömoni

O Yazıcı, M Çörtük, H Casım, E Çetinkaya, AR Benli

   
BACKGROUND & AIM

AR Benli, NC Benli, E Karakaya, O Cesur, M Koyuncu, H Esra

   
The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis Postmenopozal Sternoklavikuler Eklem Artritinde Hormon Replasman Tedavisinin Etkisi

S Mutlu, T Mutlu, AR Benli, D Sunay

   
BACKGROUND & AIM

S Erturhan, AR Benli, MA Oruç, P Kalpakçı, M Cortuk, Y Demirel

   
POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

N KARAHAN, NS GENÇALP, F BİNGÖL, R AYDIN, AR BENLİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (3), 204-213

   
Hastanede Doğum Yapan Kadınların Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Geleneksel Uygulamaları

N Karahan, R Aydın, D Yılmaz Güven, AR Benli, NB Kalkan

   
Does bullous erythema ab igne develop easier in diabetics? A case series of four patients.

H Aktaş, AR Benli, E Aydın, İ An

ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE 2 (3), 79-80

   
Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

P Kalpakçı, AR Benli, S Erturhan, Y Demirel

Journal of Contemporary Medicine 7 (2), 160-167

   
Knowledge, Attitude and Behaviours of Hospital Staff with Regard to the Occupational Health and Safety

AR Benli, F Özenver, S Sürmen, SA Kayış, M Koyuncu, D Sunay

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10 (4), 188-195

   
Effect of Positive Airway Pressure Treatment on the Life Quality of Patients with Sleep Apnea Syndrome Uyku Apne Sendromu Hastalarında Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisinin …

K Kiraz, M Çörtük, B Zitouni, EA Çetinkaya, AR Benli